нэвтрэх нэр:
таны нууц үг:
бүртгүүлж амжаагүй байна уу? нууц үгээ мартсан уу?

Хэрэглэгч платформ руу нэвтрэхдээ багш, клубын эзэн эсвэл сургуулийн захирал гэсэн сонголтуудаар нэвтрэн орно. Платформ луу нэвтэрснээр бага сургуулийн хичээлийн хөтөлбөр лүү ороодь жишээлбэл үүн дотор нэг нүүдлийн шатрын бодлогууд гэх мэт хөтөлбөрүүд маань гарч ирнэ.

Шатрын холбоо, сургуулийн захирал эсвэл шатрын клубтай холбогдон багш, сурагчийн нэвтрэх нэр болон нууц үгийг авах боломжтой. Нэвтрэх нэр, нууц үгний хослолыг цахим шуудангаар сургуулийн захирлууд болон клубын удирдлагууд луу явуулна.